La desigualtat educativa a partir de la covid-19

Dibuix de quatre persones en videotrucada a un ordinador. Reflexa la desigualtat educativa en quant a la tecnologia.

Abans de la Covid-19, les carències en l’educació ja suposaven un problema de base en la gran majoria de països del món. L’arribada de la famosa i duradora pandèmia no ha fet més que exacerbar la desigualtat educativa entre els infants, tant entre diferents…

La desigualtat religiosa a l’educació

En ple segle XXI, les persones vivim en un món interconnectat en el qual gaudim d’una sèrie de drets humans. L’educació i la llibertat de culte en són un exemple. No obstant,  si posem el focus en l’àmbit educatiu, veiem que hi ha una sèrie…

La desigualtat de gènere en l’àmbit escolar

Quan parlem de desigualtats, una de les primeres que ens ve al cap és la desigualtat de gènere, cada dia més present en la mentalitat moderna. Aquest tipus de desigualtat es troba a la majoria dels àmbits del dia a dia de la societat,…

La Desigualtat ètnica a les escoles

La desigualtat ètnica està present en tots els àmbits de la nostra realitat: el laboral, el social i també l’escolar. L’escola sembla un lloc segur per als nens i nenes en el qual es poden desenvolupar en llibertat, però la realitat és una altra….